Polisi Keselamatan

Produk Jualan & Promosi tidak boleh ditukar ganti atau di pulangkan semula.

MAXXIMA® akan mengambil semua langkah keselamatan yang bersesuaian demi memastikan semua maklumat sulit anda yang disimpan, berada di dalam keadaan selamat dan terjaga. Maklumat peribadi akan disimpan secara elektronic di dalam sistem pengkomputeran, dan berbentuk helaian kertas. Kata kekunci,anti-virus dan penapis email bertindak sebagai hadangan untuk memelihara keselamatan sistem maklumat elektronik kami.

Syarikat tidak menyimpan maklumat perbankan kad kredit,semuanya diserahkan kepada pihak bank untuk diproses